Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I: 117

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:19 dnia 19.08.2020 do godz. 02:00 dnia 20.08.2020
Obszar: Województwo dolnośląskie
Przebieg: Na obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. Lokalnie mogą wystąpić przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Intensywny, punktowy opad może spowodować zagrożenie hydrologiczne w miejscu swojego wystąpienia oraz w dół biegu cieku.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Elżbieta Daniluk