Ostrzeżenia hydrologiczne

Data i godzina wydania: 20.07.2020 – godz. 14:04Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 14:04 dnia 20.07.2020 do godz. 08:00 dnia 21.07.2020Obszar: Rejon hydrologiczny Odra Górna (dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie)Przebieg: Na obszarach występowania prognozowanych opadów …
Gwałtowne wzrosty stanów wody – zlewnia: Nysa Łużycka do Zgorzelca.Stopień: 1Prawdopodobieństwo: 65% Przebieg: W zlewniach dopływów Odry środkowej na obszarze Sudetów i Pogórza Sudeckiego, w wyniku opadów burzowych mogą wystąpić wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Uwagi: informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które …
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu Ważne:od: 12:45 10.07.2020do: 01:00 11.07.2020 INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU:Gwałtowne wzrosty stanów wody – stopień: 1 – zlewnia: Nysa Łużycka do Zgorzelca. Prawdopodobieństwo: 60%Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych burz z opadami deszczu stany wody będą gwałtownie i przeważnie na krótko podnosić się, zwłaszcza …
Gwałtowne wzrosty stanów wody – stopień: 1 – zlewnia: Nysa Łużycka do Zgorzelca. Prawdopodobieństwo: 80% Przebieg: w obszarach występowania prognozowanych burz z opadami deszczu stany wody będą gwałtownie i przeważnie na krótko podnosić się, zwłaszcza na małych ciekach i w zlewniach silnie zurbanizowanych. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a w przypadkach bardzo intensywnych opadów …
Data i godzina wydania: 24.06.2020 – godz. 13:07 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:51 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 14:00 dnia 24.06.2020 do godz. 12:00 dnia 25.06.2020 Obszar: Województwo dolnośląskie Przebieg: W …
Data i godzina wydania: 18.06.2020 – godz. 13:02 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:1 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych Stopień zagrożenia: 3 Ważność: od godz. 13:02 dnia 18.06.2020 do godz. 06:00 dnia 19.06.2020 Obszar: Rejon hydrologiczny Odra Górna (dolnośląskie, opolskie, …
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:5 Zjawisko: z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 21:00 dnia 24.02.2020 do godz. 12:00 dnia 25.02.2020 Obszar: Województwo dolnośląskie Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu, w warunkach dodatniej temperatury powietrza sprzyjającej topnieniu pokrywy śnieżnej oraz w sytuacji utrzymywania się stanu wody w strefie stanów wysokich, w …