Ostrzeżenia hydrologiczne

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień zagrożenia: 2Ważność: od godz. 09:59 dnia 31.10.2020 do godz. 20:00 dnia 31.10.2020Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: W wyniku opadów, które zanotowano w okresie wczesno porannych, o sumach dobowych powyżej 50 mm/6 godzin stany wody na tych obszarach gwałtownie wzrosły. Przewiduje się dalsze wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych.Prawdopodobieństwo wystąpienia …
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień zagrożenia: 2Ważność: od godz. 12:37 dnia 13.10.2020 do godz. 12:00 dnia 15.10.2020Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie)Przebieg: W związku z występującymi oraz prognozowanymi opadami deszczu, stany wody będą wzrastały w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. W przypadku wystąpienia wyjątkowo intensywnych opadów, w zlewniach dopływów górnego …
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień: 2Zlewnia: Nysa Łużycka do Zgorzelca/ Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujściaWażne: od: 2020-09-26 00:00 do: 2020-09-27 12:00Prawdopodobieństwo: 75%Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami niewykluczone są przekroczenia stanów alarmowych.Uwagi: Brak …
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody stopień: 1Prawdopodobieństwo: 75% Obszar/zlewnia: Nysa Łużycka do Zgorzelca Ważne: od: 2020-08-30 15:00 do: 2020-08-31 09:00Przebieg: W zlewniach dopływów Odry środkowej mogą wystąpić wzrosty stanów wody wywołane opadami burzowymi. Gwałtowne wzrosty mogą wystąpić w zlewniach górskich i wyżynnych. Lokalnie, szczególnie w zlewni Bystrzycy i zlewni Nysy Kłodzkiej mogą zostać przekroczone stany …
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody stopień: 1Prawdopodobieństwo: 65% Obszar/ zlewnia: Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia Ważne: od: 2020-08-30 18:00 do: 2020-08-31 09:00 Przebieg: W zlewniach dopływów Odry środkowej mogą wystąpić wzrosty stanów wody wywołane opadami burzowymi.Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Intensywny, punktowy opad może spowodować …
Zjawisko: susza hydrologicznaStopień zagrożenia: nie dotyczy Ważność: od godz. 14:07 dnia 25.08.2020 do odwołaniaObszar: dolna Nysa Łużycka (dolnośląskie)Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach na terenie województwa dolnośląskiego w zlewni dolnej Nysy Łużyckiej spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%Uwagi: Ostrzeżenia …
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 11:19 dnia 19.08.2020 do godz. 02:00 dnia 20.08.2020Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: Na obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. Lokalnie mogą wystąpić przekroczenia stanów ostrzegawczych.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%Uwagi: Informacja wydana w związku z …
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 10:06 dnia 18.08.2020 do godz. 21:00 dnia 18.08.2020Obszar: zlewnia Miedzianki (dolnośląskie)Przebieg: W związku z intensywnymi opadami deszczu w zlewni Miedzianki mogą wystąpić przekroczenia stanów ostrzegawczych, niewykluczone lokalne i chwilowe przekroczenie stanu alarmowego.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%Uwagi: BrakDyżurny synoptyk hydrolog: Kinga Strońska
Data i godzina wydania: 18.06.2020 – godz. 13:02 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:1 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych Stopień zagrożenia: 3 Ważność: od godz. 13:02 dnia 18.06.2020 do godz. 06:00 dnia 19.06.2020 Obszar: Rejon hydrologiczny Odra Górna (dolnośląskie, opolskie, …