Ostrzeżenia hydrologiczne

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 15:00 dnia 20.05.2022 do godz. 07:00 dnia 21.05.2022 Obszar: Nysa Łużycka i Witka. Przebieg:W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych. Lokalnie, …
Data i godzina wydania: 21.02.2022 – godz. 11:13Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu Zmiana ostrzeżenia Nr: 19 z dnia 21.02.2022Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień: 2 Ważność: od godz. 11:13 dnia 21.02.2022 do godz. 14:00 dnia 21.02.2022Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej, zlewnie dopływów Łaby …
Data i godzina wydania: 17.02.2022 – godz. 13:44 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 13:44 dnia 17.02.2022 do godz. 21:00 dnia 17.02.2022 Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej (dolnośląskie) Przebieg: Trwa jeszcze spływ wód …
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych Stopień: 3 Ważność: od godz. 10:38 dnia 17.02.2022 do godz. 04:00 dnia 18.02.2022 Obszar: rzeka Nysa Łużycka do Zgorzelca (dolnośląskie) Przebieg: W wyniku intensywnych opadów deszczu i spływu wód opadowo-roztopowych w zlewni górnej …
Data i godzina wydania: 16.02.2022 – godz. 14:50 Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych  Stopień: 2 Ważność: od godz. 21:00 dnia 16.02.2022 do godz. 14:00 dnia 17.02.2022 Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej (dolnośląskie) Przebieg: Prognozowane opady deszczu, wraz z dodatnią temperaturą powietrza …
Data i godzina wydania: 04.01.2022 – godz. 12:23Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:2Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 12:23 dnia 04.01.2022 do godz. 08:00 dnia 05.01.2022Obszar: zlewnie górnej Nysy Kłodzkiej, górnego Bobru, górnej Nysy Łużyckiej (dolnośląskie)Przebieg: W …
Data i godzina wydania: 30.08.2021 – godz. 14:18Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:205Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 14:18 dnia 30.08.2021 do godz. 21:00 dnia 31.08.2021 Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie)Przebieg: W wyniku prognozowanych intensywnych …
Data i godzina wydania: 23.08.2021 – godz. 13:16Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:196Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 13:16 dnia 23.08.2021 do godz. 15:00 dnia 24.08.2021Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: Prognozowane od godzin popołudniowych intensywne opady deszczu, miejscami …
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 13:15 dnia 16.08.2021 do godz. 22:00 dnia 16.08.2021 Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie) Przebieg: W obszarach występowania opadów o charakterze burzowym mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone chwilowe przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie na …
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 12:08 dnia 16.08.2021 do godz. 22:00 dnia 16.08.2021 Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie) Przebieg: W obszarach występowania opadów o charakterze burzowym mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone chwilowe przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie na …