Ostrzeżenia hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 82Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 15:00 dnia 30.06.2023 do godz. 00:00 dnia 01.07.2023 Obszar: Zdoniowski Potok, Strzegomka do Łażan, Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, Kaczawa górna do Dunina, Kaczawa od Dunina (bez górnej Skorej) do ujścia, Nysa Szalona od Zb. Słup do ujścia do Kaczawy, Skora …
Data i godzina wydania: 23.06.2023 – godz. 13:20 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 13:21 dnia 23.06.2023 do godz. 20:00 dnia 24.06.2023 Obszar: zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry: Witka od Ostróżna do ujścia do …
IMGW-PIB OSTRZEGA: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1 zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej od 23:00/22.06.2023 do 08:00/23.06.2023. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale – w związku z możliwością …
Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody stopień: 1prawdopodobieństwo: 80%Obszar: zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie)Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu z burzami spodziewane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty stanów wody mogą być gwałtowne. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku …
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 15:48 dnia 16.06.2023 do godz. 22:00 dnia 16.06.2023 Obszar: Nysa Łużycka do Zgorzelca (dolnośląskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%
Data i godzina wydania: 17.04.2023 – godz. 08:58Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień: 2 Ważność: od godz. 08:58 dnia 17.04.2023 do godz. 20:00 dnia 18.04.2023Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej (dolnośląskie, opolskie)Przebieg: Prognozowane opady deszczu mogą ponownie powodować wzrost …
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień: 1 Ważność: od godz. 09:22 dnia 14.04.2023 do godz. 09:00 dnia 15.04.2023Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów środkowej Odry (dolnośląskie)Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz spływem wód opadowych przewidywane są dalsze wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty stanów wody mogą …
Ostrzeżenie Nr: 14 z dnia 03.02.2023 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 17:40 dnia 03.02.2023 do godz. 12:00 dnia 04.02.2023 Obszar: Nysa Łużycka od granicy RP do Zgorzelca, Witka od Ostróżna do ujścia do Nysy Łużyckiej, Nysa Łużycka do Zgorzelca (dolnośląskie) Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewni …
Warszawa, 30 listopada 2022 r.OSTRZEŻENIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJnr 6/2022 Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o staniezagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanegoz występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia obowiązuje dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębie województwa podlaskiego.Niskie stany …
stopień: 1 Ważne od: 2022-11-04 14:00 do: 2022-11-05 14:00Obszar: Nysa Łużycka do Zgorzelca (dolnośląskie). prawdopodobieństwo: 80%Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu spodziewane są wzrosty stanów wody lokalnie do strefy wody wysokiej. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty stanów wody mogą być gwałtowne. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, …