Ostrzeżenia hydrologiczne

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 13:00 dnia 21.06.2021 do godz. 09:00 dnia 22.06.2021 Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody, odcinkami powyżej stanów umownych, oraz lokalne podtopienia.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85% Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku …
Data i godzina wydania: 19.05.2021 – godz. 13:05Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:42Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 14:00 dnia 19.05.2021 do godz. 08:00 dnia 20.05.2021Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach …
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 13:00 dnia 13.05.2021 do godz. 09:00 dnia 14.05.2021 Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami …
Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowychstopień: 3prawdopodobieństwo: 100%Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: W wyniku intensywnych opadów deszczu w zlewniach dopływów Odry występują i będą występowały dalsze wzrosty stanów w strefie wody wysokiej, miejscami, zwłaszcza w zlewniach Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawy, Bobru, i Nysy Łużyckiej, z przekroczeniem stanów alarmowych.Uwagi: Zmiana dotyczy podniesienia stopnia zagrożenia. ZMIANA OSTRZEŻENIA: 2Ważne:Od: 2021-05-02 10:34Do: 2021-05-03 06:00synoptyk IMGW-PIB: Kinga …
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:7Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień zagrożenia: 2Ważność: od godz. 20:48 dnia 17.02.2021 do godz. 09:00 dnia 18.02.2021Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej w warunkach adwekcji ciepłej i wilgotnej masy powietrza, szczególnie w zlewni górnej Nysy Łużyckiej i Kwisy, dopływów górnego Bobru, górnej Kaczawy i Skorej oraz …
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 12:07 dnia 03.02.2021 do godz. 09:00 dnia 04.02.2021 Obszar: Województwo dolnośląskie Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu i tajania pokrywy śnieżnej, w zlewni rzeki Nysy Łużyckiej stany wody będą wzrastały, miejscami z przekroczeniem stanu ostrzegawczego, lokalnie do osiągnięcia stanu alarmowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia …
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 15:52 dnia 22.01.2021 do godz. 16:00 dnia 23.01.2021 Obszar: dopływy Odry środkowej (dolnośląskie)Przebieg: W związku z utrzymywaniem się dodatniej temperatury powietrza i trwającym spływem wód z topniejącej pokrywy śnieżnej, stany wody lokalnie utrzymują się powyżej stanów ostrzegawczych. Prognozowane są dalsze wahania z tendencją …
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień zagrożenia: 2Ważność: od godz. 12:37 dnia 13.10.2020 do godz. 12:00 dnia 15.10.2020Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie)Przebieg: W związku z występującymi oraz prognozowanymi opadami deszczu, stany wody będą wzrastały w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. W przypadku wystąpienia wyjątkowo intensywnych opadów, w zlewniach dopływów górnego …
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień: 2Zlewnia: Nysa Łużycka do Zgorzelca/ Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujściaWażne: od: 2020-09-26 00:00 do: 2020-09-27 12:00Prawdopodobieństwo: 75%Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami niewykluczone są przekroczenia stanów alarmowych.Uwagi: Brak …
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody stopień: 1Prawdopodobieństwo: 75% Obszar/zlewnia: Nysa Łużycka do Zgorzelca Ważne: od: 2020-08-30 15:00 do: 2020-08-31 09:00Przebieg: W zlewniach dopływów Odry środkowej mogą wystąpić wzrosty stanów wody wywołane opadami burzowymi. Gwałtowne wzrosty mogą wystąpić w zlewniach górskich i wyżynnych. Lokalnie, szczególnie w zlewni Bystrzycy i zlewni Nysy Kłodzkiej mogą zostać przekroczone stany …