Ostrzeżenia hydrologiczne

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 08:56 dnia 09.07.2021 do godz. 21:00 dnia 09.07.2021 Obszar: Województwo dolnośląskie Przebieg: Stany wody w rzekach będą jeszcze podnosić się do strefy stanów średniej i  wysokiej w wyniku spływu wód opadowych. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, zwłaszcza w zlewni Bystrzycy i Sąsiecznicy. Prawdopodobieństwo …
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień zagrożenia: 1Ważność: od godz. 18:00 dnia 08.07.2021 do godz. 09:00 dnia 09.07.2021Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: W rejonach wystąpienia intensywnych opadów burzowych, stany wody w rzekach mogą gwałtownie rosnąć do strefy stanów wysokich, z możiwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75% Data i godzina wydania: 08.07.2021 – godz. 16:35 Prawdopodobieństwo wystąpienia …
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:69 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 11:54 dnia 29.06.2021 do godz. 09:00 dnia 30.06.2021 Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej (dolnośląskie) Przebieg: W obszarach występowania opadów o charakterze burzowym mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone przekroczenia …
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 08:38 dnia 22.06.2021 do godz. 08:00 dnia 23.06.2021 Obszar: dorzecze górnej i środkowej Odry (dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, śląskie) Przebieg: W obszarach występowania opadów o charakterze burzowym, mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone chwilowe przekroczenia stanów …
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 13:00 dnia 21.06.2021 do godz. 09:00 dnia 22.06.2021 Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody, odcinkami powyżej stanów umownych, oraz lokalne podtopienia.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85% Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku …
Data i godzina wydania: 19.05.2021 – godz. 13:05Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:42Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 14:00 dnia 19.05.2021 do godz. 08:00 dnia 20.05.2021Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach …
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 13:00 dnia 13.05.2021 do godz. 09:00 dnia 14.05.2021 Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami …
Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowychstopień: 3prawdopodobieństwo: 100%Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: W wyniku intensywnych opadów deszczu w zlewniach dopływów Odry występują i będą występowały dalsze wzrosty stanów w strefie wody wysokiej, miejscami, zwłaszcza w zlewniach Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawy, Bobru, i Nysy Łużyckiej, z przekroczeniem stanów alarmowych.Uwagi: Zmiana dotyczy podniesienia stopnia zagrożenia. ZMIANA OSTRZEŻENIA: 2Ważne:Od: 2021-05-02 10:34Do: 2021-05-03 06:00synoptyk IMGW-PIB: Kinga …
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:7Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień zagrożenia: 2Ważność: od godz. 20:48 dnia 17.02.2021 do godz. 09:00 dnia 18.02.2021Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej w warunkach adwekcji ciepłej i wilgotnej masy powietrza, szczególnie w zlewni górnej Nysy Łużyckiej i Kwisy, dopływów górnego Bobru, górnej Kaczawy i Skorej oraz …
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 12:07 dnia 03.02.2021 do godz. 09:00 dnia 04.02.2021 Obszar: Województwo dolnośląskie Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu i tajania pokrywy śnieżnej, w zlewni rzeki Nysy Łużyckiej stany wody będą wzrastały, miejscami z przekroczeniem stanu ostrzegawczego, lokalnie do osiągnięcia stanu alarmowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia …