Ostrzeżenia hydrologiczne

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień: 1 Ważność: od godz. 09:22 dnia 14.04.2023 do godz. 09:00 dnia 15.04.2023Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów środkowej Odry (dolnośląskie)Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz spływem wód opadowych przewidywane są dalsze wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty stanów wody mogą …
Ostrzeżenie Nr: 14 z dnia 03.02.2023 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 17:40 dnia 03.02.2023 do godz. 12:00 dnia 04.02.2023 Obszar: Nysa Łużycka od granicy RP do Zgorzelca, Witka od Ostróżna do ujścia do Nysy Łużyckiej, Nysa Łużycka do Zgorzelca (dolnośląskie) Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewni …
Warszawa, 30 listopada 2022 r.OSTRZEŻENIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJnr 6/2022 Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o staniezagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanegoz występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia obowiązuje dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębie województwa podlaskiego.Niskie stany …
stopień: 1 Ważne od: 2022-11-04 14:00 do: 2022-11-05 14:00Obszar: Nysa Łużycka do Zgorzelca (dolnośląskie). prawdopodobieństwo: 80%Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu spodziewane są wzrosty stanów wody lokalnie do strefy wody wysokiej. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty stanów wody mogą być gwałtowne. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, …
Warszawa, 28 października 2022 r.OSTRZEŻENIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJnr 5/2022 Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o staniezagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanegoz występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej. Stanzagrożenia utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego,pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego,dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego.Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębiewojewództwa lubelskiego. Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych …
Zjawisko: susza hydrologiczna. Ważność: od godz. 12:08 dnia 17.10.2022 do odwołania Obszar: zlewnia dolnej Nysy Łużyckiej (dolnośląskie, lubuskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni dolnej Nysy Łużyckiej miejscami spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 138 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność:od godz. 12:30 dnia 14.09.2022do godz. 10:00 dnia 15.09.2022 Obszar:Nysa Łużycka od granicy RP do Zgorzelca, Witka od Ostróżna do ujścia do Nysy Łużyckiej, Nysa Łużycka do Zgorzelca, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia (dolnośląskie, opolskie) Przebieg: W związku z intensywnymi opadami deszczu w …
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 131 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 12:30 dnia 08.09.2022 do godz. 22:00 dnia 08.09.2022 Obszar: Nysa Łużycka od granicy RP do Zgorzelca, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia do Odry, Witka od Ostróżna do ujścia do Nysy Łużyckiej, Nysa Łużycka do Zgorzelca, Nysa Łużycka od Zgorzelca do …
Data i godzina wydania: 26.08.2022 – godz. 10:39Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 123Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień: 1 Ważność: od godz. 11:30 dnia 26.08.2022 do godz. 08:00 dnia 27.08.2022Obszar: Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Nysa Kłodzka od …
Data i godzina wydania: 19.08.2022 – godz. 11:59 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 93 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 15:00 dnia 19.08.2022 do godz. 07:00 dnia 20.08.2022 Obszar: zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry (dolnośląskie, lubuskie, …