Ostrzeżenia hydrologiczne

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody stopień: 1Prawdopodobieństwo: 65% Obszar/ zlewnia: Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia Ważne: od: 2020-08-30 18:00 do: 2020-08-31 09:00 Przebieg: W zlewniach dopływów Odry środkowej mogą wystąpić wzrosty stanów wody wywołane opadami burzowymi.Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Intensywny, punktowy opad może spowodować …
Zjawisko: susza hydrologicznaStopień zagrożenia: nie dotyczy Ważność: od godz. 14:07 dnia 25.08.2020 do odwołaniaObszar: dolna Nysa Łużycka (dolnośląskie)Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach na terenie województwa dolnośląskiego w zlewni dolnej Nysy Łużyckiej spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%Uwagi: Ostrzeżenia …
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 11:19 dnia 19.08.2020 do godz. 02:00 dnia 20.08.2020Obszar: Województwo dolnośląskiePrzebieg: Na obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. Lokalnie mogą wystąpić przekroczenia stanów ostrzegawczych.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%Uwagi: Informacja wydana w związku z …
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 10:06 dnia 18.08.2020 do godz. 21:00 dnia 18.08.2020Obszar: zlewnia Miedzianki (dolnośląskie)Przebieg: W związku z intensywnymi opadami deszczu w zlewni Miedzianki mogą wystąpić przekroczenia stanów ostrzegawczych, niewykluczone lokalne i chwilowe przekroczenie stanu alarmowego.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%Uwagi: BrakDyżurny synoptyk hydrolog: Kinga Strońska