Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgorzelcu


Siedziba Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgorzelcu (PCZK) znajduje się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, przy ul. Boh. II AWP 5c

Kierownikiem PCZK jest Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz wykonuje odpowiednio zadania, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;

7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Kontakt

Tel. 75 77 19 999

Fax. 75 77 50 671

Fax. 75 77 50 206

e-mail: zgorzelec@czkw.wroc.pl

e-mail: pczk@powiat.zgorzelec.pl