Ostrzeżenie meteorologiczne nr 67. Gęsta mgła/1

Zjawisko: Gęsta mgła
Stopień: 1
Obszar: Powiat Zgorzelecki
Ważne: od: 2020-10-31 21:00 do: 2020-11-01 07:30
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.
Uwagi: Brak.


synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk