INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:1

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 15:52 dnia 22.01.2021 do godz. 16:00 dnia 23.01.2021

Obszar: dopływy Odry środkowej (dolnośląskie)
Przebieg: W związku z utrzymywaniem się dodatniej temperatury powietrza i trwającym spływem wód z topniejącej pokrywy śnieżnej, stany wody lokalnie utrzymują się powyżej stanów ostrzegawczych. Prognozowane są dalsze wahania z tendencją wzrostową, szczególnie w zlewni Oławy, Ślęzy, Baryczy, Kaczawy, górnego Bobru, górnej Kwisy, górnej Nysy Łużyckiej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Dyżurny synoptyk hydrolog: Karina Kózka