OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:27

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność:
od godz. 13:00 dnia 13.05.2021
do godz. 09:00 dnia 14.05.2021

Obszar: Województwo dolnośląskie
Przebieg:
W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wioleta Aniśkiewicz