OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:55

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność:
od godz. 08:38 dnia 22.06.2021
do godz. 08:00 dnia 23.06.2021

Obszar:
dorzecze górnej i środkowej Odry (dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, śląskie)

Przebieg:
W obszarach występowania opadów o charakterze burzowym, mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone chwilowe przekroczenia stanów umownych, szczególnie na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wioleta Aniśkiewicz
Data i godzina wydania: 22.06.2021 – godz. 08:38