Ostrzeżenie nr 69

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:69

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:54 dnia 29.06.2021 do godz. 09:00 dnia 30.06.2021

Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej (dolnośląskie)

Przebieg: W obszarach występowania opadów o charakterze burzowym mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie na mniejszych ciekach.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wioleta Aniśkiewicz