ZMIANA OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNEGO Nr 0:79

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 08:56 dnia 09.07.2021 do godz. 21:00 dnia 09.07.2021

Obszar: Województwo dolnośląskie

Przebieg:

Stany wody w rzekach będą jeszcze podnosić się do strefy stanów średniej i  wysokiej w wyniku spływu wód opadowych. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, zwłaszcza w zlewni Bystrzycy i Sąsiecznicy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Data i godzina wydania: 09.07.2021 – godz. 08:56

Dyżurny synoptyk hydrolog: Kinga Strońska.