ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:92 z dnia 11.07.2021

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 10:56 dnia 12.07.2021 do godz. 09:00 dnia 13.07.2021

Obszar: zlewnie dopływów Odry (dolnośląskie)

Przebieg: W obszarach występowania opadów burzowych, głównie w zlewniach górskich i wyżynnych dopływów Odry, stany wody mogą gwałtownie wzrastać do strefy stanów wysokich, miejscami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia okresu ważności ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Kamila Głowinkowska

Data i godzina wydania: 12.07.2021 – godz. 10:56