Przypadek afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu zgorzeleckiego.

W dniu 2021-07-16 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu przesłał do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o opublikowanie rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu zgorzeleckiego. Jest to związane z pozytywnym wynikiem badań w kierunku ASF stwierdzonym w próbkach pobranych od martwego dzika znalezionego w dniu 5 lipca br. w m. Kościelna Wieś 28 (Współrzędna X: 15°10′28″E Współrzędna Y: 51°25′30″N). Pozytywny wynik w kierunku ASF stwierdził w dniu 12 lipca br. ZHW w Katowicach i potwierdził PIW PIB Puławy w dniu 16 lipca. W związku z powyższym zostało przygotowane Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu zgorzeleckiego, wyznaczające obszar skażony. Obszar ten obejmuje znaczną część gminy Węgliniec oraz fragment gminy Pieńsk. O fakcie jego opublikowania w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego powiadomię Państwa odrębnym pismem. Niezależnie od wydanego aktu prawa miejscowego, Komisja Europejska zmieniła zasięg i rodzaj obowiązujących obszarów objętych ograniczeniami na terenie powiatu zgorzeleckiego. Cały powiat zgorzelecki znalazł się w obszarze objętym ograniczeniami II ( kolor różowy) co wprowadzi dodatkowe obostrzenia dla hodowców trzody chlewnej.