OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:131

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody;

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 17.07.2021 do godz. 09:00 dnia 18.07.2021
Obszar: Rejon hydrologiczny Odra Górna (dolnośląskie)


Przebieg: Na obszarach występowania opadów burzowych, w zlewniach dopływów Odry prognozowane są gwałtownie wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, szczególnie w zlewniach górskich i podgórskich, na mniejszych ciekach oraz na obszarach zurbanizowanych. Lokalnie mogą wystąpić przekroczenia stanów ostrzegawczych.


Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%