Ostrzeżenie nr 68.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 68
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1
Obszar województwo dolnośląskie powiat zgorzelecki
Ważność od godz. 11:40 dnia 02.08.2021 do godz. 21:00 dnia 02.08.2021
Przebieg Prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm, lokalnie
do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
70%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Edyta Socha
Godzina i data wydania godz. 11:37 dnia 02.08.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 dolnośląskie/zgorzelecki od 11:40/02.08 do
21:00/02.08.2021 deszcz 30 mm, grad, porywy 70 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.