PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar Województwo dolnośląskie

Ważność (cz. urz.)
od godz. 07:30 dnia 13.08.2021 (piątek)
do godz. 07:30 dnia 14.08.2021 (sobota)


Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria

Upał/2 (wszystkie powiaty)
Temperatura maksymalna przez przynajmniej dwa kolejne dni 30-34°C, temperatura minimalna w nocy powyżej 18°C.

Obszar Województwo dolnośląskie


Ważność (cz. urz.)
od godz. 07:30 dnia 14.08.2021 (sobota)
do godz. 07:30 dnia 15.08.2021 (niedziela)


Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria

Upał/2 (wszystkie powiaty)

Obszar Województwo dolnośląskie

Temperatura maksymalna przez przynajmniej dwa kolejne dni 30-34°C, temperatura minimalna w nocy powyżej 18°C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie