OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:186

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:08 dnia 16.08.2021 do godz. 22:00 dnia 16.08.2021

Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie)

Przebieg: W obszarach występowania opadów o charakterze burzowym mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone chwilowe przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie na mniejszych ciekach oraz na  obszarach zurbanizowanych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wioleta Aniśkiewicz

Data i godzina wydania: 16.08.2021 – godz. 12:08