ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:186 z dnia 16.08.2021

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 13:15 dnia 16.08.2021 do godz. 22:00 dnia 16.08.2021

Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie)

Przebieg: W obszarach występowania opadów o charakterze burzowym mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone chwilowe przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie na mniejszych ciekach oraz na obszarach zurbanizowanych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Zmiana dotyczy rozszerzenia zasięgu obszaru objętego ostrzeżeniem. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wioleta AniśkiewiczData i godzina wydania: 16.08.2021 – godz. 13:15