OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR: 205

Data i godzina wydania:
30.08.2021 – godz. 14:18
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:205

Zjawisko:
wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność:
od godz. 14:18 dnia 30.08.2021
do godz. 21:00 dnia 31.08.2021

Obszar:
zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie)
Przebieg:
W wyniku prognozowanych intensywnych opadów deszczu, miejscami z burzami, będą występowały wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Lokalnie, szczególnie na ciekach górskich i podgórskich mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze a punktowo, w warunkach kumulacji znacznych sum opadów, niewykluczone przekroczenie stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wioleta Aniśkiewicz