Ostrzeżenie nr 75. Intensywne opady deszczu/1.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: zgorzelecki(75),
Ważność od godz. 10:00 dnia 30.08.2021 do godz. 07:00 dnia 31.08.2021
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana całkowita suma
opadów wysokość opadu miejscami od 30 mm do 45 mm. Miejscami możliwe są również burze.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 dolnośląskie (wszystkie powiaty) od 10:00/30.08 do 07:00/31.08.2021 od 30 do 45 mm, możliwe burze. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. dolnośląskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu
Uwagi Ze względu na dynamiczną sytuację, ostrzeżenie może być aktualizowane.