Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:2

Data i godzina wydania: 04.01.2022 – godz. 12:23
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:2
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:23 dnia 04.01.2022 do godz. 08:00 dnia 05.01.2022
Obszar: zlewnie górnej Nysy Kłodzkiej, górnego Bobru, górnej Nysy Łużyckiej (dolnośląskie)
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych w zlewniach górnej Nysy Kłodzkiej, górnego Bobru i górnej Nysy Łużyckiej prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody, lokalnie z możliwością osiągnięcia lub przekroczenia stanu ostrzegawczego, zwłaszcza na Bystrzycy Dusznickiej i w Piechowicach na Kamiennej.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Kinga Strońska