Ostrzeżenie nr 50. Upał/2.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2
Obszar województwo dolnośląskie powiat zgorzelecki
Ważność od godz. 13:00 dnia 03.08.2022 do godz. 18:00 dnia 05.08.2022
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura
minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 12:19 dnia 02.08.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 dolnośląskie/zgorzelecki od 13:00/03.08 do 18:00/05.08.2022
temp. maks 34 st, temp min 20 st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB