Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP oraz 2. stopień BRAVO) – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

z dnia 30 sierpnia 2022 roku:
-/nr 282 w sprawie wprowadzenia 3 stopnia alarmowego CRP „CHARLIE-CRP” i
-/ nr 283 w sprawie wprowadzenia 2 stopnia alarmowego „BRAVO”
na całym terytorium RP,
obowiązujące od 1 września 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 23:59.  

Z poważaniem

płk SOP Mariusz Haponiuk
Szef Zmiany Służby Dyżurnej Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Aleje Ujazdowskie 5, 00-583 Warszawa
tel.: +48 47 72 16 900 / fax +48 47 72 16 905
kom.: 785 700 177