PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar Województwo dolnośląskie (zgorzelecki)

Ważność (cz. urz.)
od godz. 07:30 dnia 14.09.2022 (środa)
do godz. 07:30 dnia 15.09.2022 (czwartek)

Zjawisko/stopień zagrożenia/Kryteria
Intensywne opady deszczu/1
Intensywne opady deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm
w czasie do 24 godzin.

Godzina i data wydania
godz. 14:46 dnia 13.09.2022
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu