Ostrzeżenie hydrologiczne.

IMGW-PIB OSTRZEGA: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1 zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej od 23:00/22.06.2023 do 08:00/23.06.2023. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale – w związku z możliwością kumulacji znacznych sum opadów – także alarmowych.   Szczegóły na meteo.imgw.pl