Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 86

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 05.07.2023 do godz. 21:00 dnia 05.07.2023

Obszar: zlewnie dopływów Odry (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie)

Przebieg: Na obszarach występowania prognozowanych, silnych, przelotnych opadów deszczu, szczególnie na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%