OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 88

Data i godzina wydania: 10.07.2023 – godz. 12:41

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 10.07.2023 do godz. 22:00 dnia 10.07.2023

Obszar: zlewnie górskie i podgórskie lewostronnych dopływów Odry (dolnośląskie, opolskie, śląskie)

Przebieg:

Na obszarach występowania prognozowanych, silnych, przelotnych opadów deszczu, szczególnie na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wody.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%