OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 89

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Zjawisko: susza hydrologiczna

Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 14:00 dnia 10.07.2023 do odwołania

Obszar: Nysa Łużycka i zlewnie jej dopływów od Zgorzelca (dolnośląskie, lubuskie)

Przebieg:

W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze zlewni Nysy Łużyckiej i na dolnym odcinki rzeki Nysy Łużyckiej, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%