OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 99

Data i godzina wydania: 15.07.2023 – godz. 15:16

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Zjawisko: susza hydrologiczna

Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 15:17 dnia 15.07.2023 do odwołania

Obszar: zlewnie prawostronnych dopływów Nysy Łużyckiej od granicy RP do Zgorzelca (dolnośląskie)

Przebieg:

W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze objętym ostrzeżeniem, szczególnie w zlewni Czerwonej Wody, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody na poziomie lub poniżej SNQ, z możliwością występowania krótkotrwałych wzrostów przepływu, spowodowanych głównie przelotnymi opadami deszczu.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%