Ostrzeżenie nr 33.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 33
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/ 1
Obszar województwo dolnośląskie powiat zgorzelecki
Ważność od godz. 10:00 dnia 22.05.2024 do godz. 18:00 dnia 22.05.2024
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm
oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 22:40 dnia 21.05.2024
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 dolnośląskie/zgorzelecki od 10:00/22.05 do
18:00/22.05.2024 deszcz 25 mm, porywy 75 km/h, grad.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.