Powiat Zgorzelecki

ostrzeżenie hydrologiczne

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:186 z dnia 16.08.2021

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 13:15 dnia 16.08.2021 do godz. 22:00 dnia 16.08.2021 Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie) Przebieg: W obszarach występowania opadów o charakterze burzowym mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone chwilowe przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie na …

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:186 z dnia 16.08.2021 Read More »

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:186

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 12:08 dnia 16.08.2021 do godz. 22:00 dnia 16.08.2021 Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie) Przebieg: W obszarach występowania opadów o charakterze burzowym mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone chwilowe przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie na …

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:186 Read More »

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:157

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: Ważność: od godz. 13:13 dnia 26.07.2021 do godz. 09:00 dnia 27.07.2021 Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie) Przebieg: Na obszarach występowania burz z towarzyszącymi im opadami deszczu o dużej intensywności, stany wody będą gwałtownie wzrastały do strefy wody wysokiej, powodując lokalnie, na ogół krótkotrwałe, przekroczenia stanów ostrzegawczych lub …

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:157 Read More »

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:131

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody; Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 12:00 dnia 17.07.2021 do godz. 09:00 dnia 18.07.2021Obszar: Rejon hydrologiczny Odra Górna (dolnośląskie) Przebieg: Na obszarach występowania opadów burzowych, w zlewniach dopływów Odry prognozowane są gwałtownie wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, szczególnie w zlewniach górskich i podgórskich, na mniejszych ciekach oraz na …

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:131 Read More »

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:128

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu. Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 10:46 dnia 16.07.2021 do godz. 09:00 dnia 17.07.2021 Obszar: Rejon hydrologiczny Odra Górna (dolnośląskie) Przebieg: Na obszarach występowania opadów burzowych, w zlewniach dopływów Odry stany wody mogą gwałtownie rosnąć do strefy wody wysokiej zwłaszcza w małych zlewniach oraz na …

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:128 Read More »

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:122

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 11:00 dnia 15.07.2021 do godz. 23:00 dnia 15.07.2021 Obszar: Zlewnie dopływów Odry (dolnośląskie) Przebieg: Na obszarach występowania opadów burzowych, w zlewniach dopływów Odry stany wody mogą gwałtownie rosnąć do strefy wody wysokiej. Lokalnie mogą wystąpić przekroczenia stanów ostrzegawczych, a miejscami alarmowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: …

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:122 Read More »

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:111

Data i godzina wydania: 14.07.2021 – godz. 07:41Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 08:30 dnia 14.07.2021 do godz. 09:00 dnia 15.07.2021 Obszar: Województwo dolnośląskie Przebieg: W obszarach występowania opadów burzowych stany wody będą gwałtownie podnosić się do strefy wody wysokiej, …

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:111 Read More »

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:92 z dnia 11.07.2021

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 10:56 dnia 12.07.2021 do godz. 09:00 dnia 13.07.2021 Obszar: zlewnie dopływów Odry (dolnośląskie) Przebieg: W obszarach występowania opadów burzowych, głównie w zlewniach górskich i wyżynnych dopływów Odry, stany wody mogą gwałtownie wzrastać do strefy stanów wysokich, miejscami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: …

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:92 z dnia 11.07.2021 Read More »