Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I: 129

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 65%

Obszar/ zlewnia: Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia

Ważne: od: 2020-08-30 18:00 do: 2020-08-31 09:00

Przebieg: W zlewniach dopływów Odry środkowej mogą wystąpić wzrosty stanów wody wywołane opadami burzowymi.
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Intensywny, punktowy opad może spowodować zagrożenie hydrologiczne w miejscu swojego wystąpienia oraz w dół biegu cieku.

synoptyk IMGW-PIB: Leszek Jelonek