Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I: 131

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 75%

Obszar/zlewnia: Nysa Łużycka do Zgorzelca

Ważne: od: 2020-08-30 15:00 do: 2020-08-31 09:00
Przebieg: W zlewniach dopływów Odry środkowej mogą wystąpić wzrosty stanów wody wywołane opadami burzowymi. Gwałtowne wzrosty mogą wystąpić w zlewniach górskich i wyżynnych. Lokalnie, szczególnie w zlewni Bystrzycy i zlewni Nysy Kłodzkiej mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Intensywny, punktowy opad może spowodować zagrożenie hydrologiczne w miejscu swojego wystąpienia oraz w dół biegu cieku.

synoptyk IMGW-PIB: Leszek Jelonek