Zagrożenie – pożar. Co należy wiedzieć?

Pożary
Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:
· bezmyślne bądź umyślne działanie człowieka,
· zwarcia i wady instalacji elektrycznych,
· wyładowania atmosferyczne.


Przed wystąpieniem pożaru
Nie dopuść do powstania pożaru!!!:
· Skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości:
· bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel), zgodnie z instrukcją obsługi,
· zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.), przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz gorącym popiołem,
· nie używaj kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania.
· Sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej:
· nigdy nie „watuj korków”,


Automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych!!!

· włączając kilka urządzeń do jednego gniazda przeciążasz instalację
elektryczną,
· używaj rozgałęźników z bezpiecznikami,
· utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie
· Przetrzymując w mieszkaniu pojemniki z rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp.
przetrzymujesz bombę której wystarczy już tylko zapalnik!!
· Przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji:
· określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznaj z nimi domowników, przetrenuj z rodziną taką ewakuację. Winny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacji,
· naucz rodzinę, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych.
· W miarę możliwości:
· zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożaru) i eksploatuj je zgodnie z instrukcją,
· zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi. Przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.
Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 do straży pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.

W razie pożaru

Jeśli zauważyłeś pożar to:
· Masz obowiązek prawny i moralny powiadomić o tym osoby zagrożone, straż pożarną
lub inne służby ratownicze.
· Użyj prostych sposobów by ugasić pożar w zarodku – gaśnica, woda, koc gaśniczy:
· jeśli ubranie pali się na Tobie – zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,
· jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym – ugaś go solą kuchenną lub po
prostu nakryj szczelną pokrywką.
· Nie gaś urządzeń elektrycznych wodą – mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne.
· Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować, wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.
· Gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu – zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak to nie otwieraj ich lecz użyj innych dróg by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o
ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachując przez okno białym obrusem, prześcieradłem:
· jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione to zakryj usta i nos gęstą
tkaniną, okryj się czymś trudnozapalnym i przemieszczaj tuż przy podłodze – dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej
czyste i chłodne. Bądź przygotowany! Dym drażni oczy.
· Opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników dzieci potrafią
chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.


Po pożarze


· Jeżeli zamierzasz wejść do budynku po pożarze powinieneś:
· upewnić się, czy właściwe służby (władze, straż pożarna) stwierdziły, że budynek jest bezpieczny,
· uważać na oznaki dymu i gorąca,
· nie włączać instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeń przed jej sprawdzeniem przez elektryka,
· jeśli został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu z sieci zasilającej do budynku – to w razie ponownego jego włączenia, wezwij upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służbę gazowniczą,
· zachować czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.
· Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy opuścić dom:
· o konieczności opuszczenia domu powiadom policję, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę,
· zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne
przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię).
· Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy twoje mieszkanie, twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.
· Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i
zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać rozmrożonej żywności. Jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru, nie próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli
otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować zapalenie się zawartości po pożarze