Zmiana ostrzeżenia nr 78. Silny wiatr/1 – ZMIANA

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: zgorzelecki(78)
Ważność: od godz. 06:42 dnia 28.12.2020 do godz. 12:00 dnia 28.12.2020
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg: Miejscami przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 dolnośląskie (10 powiatów) od 06:42/28.12 do 12:00/28.12.2020 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, S.