UWAGA HPAI! – KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZGORZELCU

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu informuje hodowców drobiu o zasady jakie należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI):

– w przypadku wykonywania czynność związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu

– po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem

– stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa

– zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków

– nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich

– pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu

– nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki

            Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii. Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii  inne interesujące Państwa informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod
numerami telefonów: 22 623 10 65,  22 623 27 80,  22 623 13 56, pod
linkiem
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow lub wysyłając pytanie na adres: aipytania@wetgiw.gov.pl .