OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:50

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność:
od godz. 13:00 dnia 21.06.2021
do godz. 09:00 dnia 22.06.2021

Obszar: Województwo dolnośląskie
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody, odcinkami powyżej stanów umownych, oraz lokalne podtopienia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Elżbieta Daniluk