Ostrzeżenie nr 123. Gwałtowne wzrosty stanów wody.

ata i godzina wydania: 16.08.2023 – godz. 14:07
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 123
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 15:00 dnia 16.08.2023 do godz. 11:00 dnia 17.08.2023
Obszar: rzeki Sudetów i Przedgórza Sudeckiego (dolnośląskie, opolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, zwłaszcza na małych ciekach górskich i podgórskich oraz w obszarach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Lokalnie niewykluczone przekroczenie stanu alarmowego, zwłaszcza w Świebodzicach na Pełcznicy i w Szalejowie Dolnym na Bystrzycy Dusznickiej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu swojego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).