PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

  1. NA PIERWSZĄ DOBĘ

od godz. 07:30 dnia 24.04.2024 (środa)

do godz. 07:30 dnia 25.04.2024 (czwartek)

Zjawisko/stopień zagrożenia:

Nie przewiduje się/-

  • NA DRUGĄ DOBĘ

od godz. 07:30 dnia 25.04.2024 (czwartek)

do godz. 07:30 dnia 26.04.2024 (piątek

Zjawisko/stopień zagrożenia:

Przymrozki/1 (wszystkie powiaty)

W okresie wiosennej wegetacji roślin spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1°C.

  • NA TRZECIĄ DOBĘ

od godz. 07:30 dnia 26.04.2024 (piątek)

do godz. 07:30 dnia 27.04.2024 (sobota)

Zjawisko/stopień zagrożenia:

Nie przewiduje się/-

  • NA CZWARTĄ DOBĘ

od godz. 07:30 dnia 27.04.2024 (sobota)

do godz. 07:30 dnia 28.04.2024 (niedziela)

Zjawisko/stopień zagrożenia:

Nie przewiduje się/-

Godzina i data wydania: godz. 14:28 dnia 23.04.2024